Aria protejată

Aria de protecţie specială avifaunistică Lacul Vaduri este arie protejată înfiinţată prin Hotărârea de Guvern nr. 2151/2004, datorită valorii deosebite pentru conservarea speciilor de păsări. Astfel, elementele de ordin abiotic (în special condiţiile hidrologice – temperatura mai ridicată a apei) şi biotic (diversitatea biologică) alcătuiesc un habitat favorabil pentru numeroase păsări cu valoare ecologică, ştiinţifică, turistică, educaţională, genetică, la nivelul teritoriului naţional şi comunitar.

 

 

Comments are closed.