Descriere generala

Aria de protecţie specială avifaunistică Lacul Vaduri se află situată pe Valea Bistriţei, între Munţii Stânişoarei în nord şi Munţii Goşman la sud, ocupând o suprafaţă de 119 ha (comunele Pângăraţi şi Alexandru cel Bun, judeţul Neamţ) şi cuprinde luciul de apă al lacului de acumulare Vaduri, considerat la nivelul maxim de retenţie, situat între localităţile Preluca (amonte) şi Vaduri (aval).

Limita nordică este reprezentată de malul neamenajat, începe de la gura pârâului Pângărăcior şi se continuă către nord-est, până la gura de vărsare în lac a pârâului Bisericani; în continuare, limita se continuă pe direcţia general sud-est până la barajul frontal care separă lacul Vaduri de albia veche a râului Bistriţa şi canalul de aducţiune către UHE Vaduri.

Limita estică este dată pe o lungime de 35 m de corpul barajului frontal.

Limita sudică se continuă către vest pe o lungime de 470 m cu digul decontur (etanşare beton); urmează sectorul de mal neamenajat care prezintă iniţial un intrând accentuat, sub forma unei peninsule, ce înaintează către partea centrală a lacului după care limita continuă spre vest până la podul de pe DN15, construit peste albia Bistriţei.

Limita vestică porneşte de la podul peste râul Bistriţa (DN15) pe linia de ţărm (mal neamenajat) până la secţiunea de vărsare în lac a pârâului Pângărăcior.

Lacul Vaduri face parte din categoria ariilor de protecţie specială avifaunistică ale căror scopuri sunt conservarea, menţinerea şi, acolo unde este cazul, refacerea până la o stare de conservare favorabilă a habitatelor naturale şi/sau a populaţiilor speciilor de păsări migratoare pentru care siturile au fost desemnate.

Managementul ariilor urmăreşte menţinerea interacţiunii armonioase a omului cu natura prin protejarea diversităţii habitatelor şi peisajului, promovând păstrarea folosinţelor tradiţionale ale terenurilor, încurajarea şi consolidarea activităţilor, practicilor şi culturii tradiţionale ale populaţiei locale.

Comments are closed.