Despre proiect

Obiectivul general al proiectului este asigurarea unui management eficient al ariilor naturale protejate Lacul Vaduri şi Lacul Pângăraţi, în vederea conservării biodiversităţii acestora.

Obiective specifice:

1.Eficientizarea managementului ariilor naturale protejate Lacul Vaduri şi Lacul Pângăraţi prin elaborarea şi aprobarea planurilor de management, orientată spre protecţia speciilor de păsări şi habitatelor specifice pentru care acestea au fost desemnate arii speciale de protecţie avifaunistică;

2.Asigurarea infrastructurii de informare/observare a Lacului Vaduri şi Pângăraţi;

3.Creşterea gradului de conştientizare a comunităţii locale limitrofe şi vizitatorilor ariilor naturale protejate Lacul Vaduri şi Lacul Pângăraţi cu privire la protecţia biodiversităţii;

4.Întărirea capacităţii instituţionale a administraţiei ariilor prin participarea la activităţi de instruire în managementul ariilor naturale protejate

 

Principalele activităţi:

 • Elaborare studii ştiintifice de inventariere şi cartografiere;
 • Elaborare şi aprobare planuri de management;
 • Elaborare proiect tehnic aferent construirii infrastructurii de informare;
 • Construire şi dotare infrastructură de informare/observare, dirigenţie de şantier;
 • Analiza factorilor interesaţi şi informare pentru facilitarea implementării planurilor de management;
 • Diseminare şi conştientizare;
 • Evaluare grupuri ţintă pentru determinarea evoluţiei gradului de conştientizare;
 • Participare la sesiuni de instruire;
 • Activităţi de management al proiectului.

 

Gruprile ţintă:

 • Vizitatorii;
 • Şcolile generale din arealul proiectului;
 • Deţinătorii de terenuri;
 • Locuitorii din zona învecinată;
 • Administraţia publică locală.

 

Comments are closed.